Gambling vs Forsikring: Hva er den virkelige forskjellen?

Forsikring er ofte sagt, dekker risikoen for tap ved a dele kostnadene ved a erstatte det tapet blant alle medlemmer av en forsikret gruppe. Men hvis forsikring handler om a handtere risiko, spor noen folk hvordan er det noe annet enn gambling?

Gambling er en handling som risikerer noe av verdi pa utfallet av et arrangement som en myntkast, en sportsbegivenhet eller et sjansespill som blackjack eller spilleautomater.

Hvis forsikring handler om a handtere risiko og gambling handler om a ta risiko, er det noen mate at disse to tingene er forbundet? Vel, ja, hvis du innrommer at folk bruker noen av de samme ordene nar man snakker om forsikring og gambling. Men la oss se n rmere pa hvordan bade forsikring og gambling jobber og sammenlign dem igjen.

Hva er risiko? La oss starte med det.

Risiko er hvor du blir utsatt for noe slags tap. Du risikerer tap av ditt hjem i en orkan. Vel, gamblere risikerer tap av deres innsatser (pengene de satser pa). Sa det hores ut som det er risiko involvert i bade forsikring og gambling. Men det er egentlig ikke tilfelle.

Vi forsikrer deg mot risikoen for tap. Det vil si at vi lover a hjelpe hverandre til a gjenopprette, reparere eller erstatte det som har v rt uventet tap gjennom forsikring. Forsikring er som en begrenset skatt som samles inn til fordel for gruppen forsikrede.

Gjennom forsikring reduserer vi risikoen ved a minimere ekte eller faktisk tap. Men ingenting kommer gratis. Forsikringen er basert pa alle i gruppen som bidrar til a overta hverandres tap.

Ved gambling utsetter du bevisst og bevisst deg selv for mulig tap. Du tar risikoer nar du spiller med den forstaelsen at hvis du mister innsatsen din, vil det ikke v re noen der for a hjelpe deg med a dele tapet. Vel, det er gambling syndikater, selvfolgelig. Men de fungerer ikke pa samme mate som forsikringsrisikogrupper.

En forsikringsplan samler penger fra en gruppe mennesker som star overfor en lignende risiko for tap. Formalet med samlingen er a erstatte alt forventet tap. Erfaring l rer oss at nar en storm kommer gjennom et samfunn, vil en viss prosentandel av eiendommen bli skadet. Gjennom forsikringspremier haper vi a samle inn nok penger pa forhand for a kunne erstatte, reparere eller gjenopprette all den tapte eller skadede eiendommen etter stormen. Ingen kommer fremover nar de samler forsikring.

En gamble er en situasjon hvor du risikerer tap av noe av verdi i bytte for (tilfeldig) sjanse for a fa noe av verdi. Det er alltid vinnere og tapere i gambling. Noen kommer ut foran og noen kommer ut bak.

Sa vi kan si at forsikring soker a minimere risiko ved a opprettholde eller gjenopprette finansiell status quo mens gambling soker a maksimere risiko med det formal a endre status quo.

Hva er tap? Hvordan er det forskjell mellom gambling og forsikring?

Nar du spiller hva du mister, er borte for alltid. Du kan kanskje vinne den tilbake senere, men hvis du stopper gambling etter at du mister innsatsen din, har du mistet din innsats for godt. Noen mennesker fortsetter a spille til de ikke har noe igjen a gamble.

Den antikke romersk forfatteren Tacitus beskrev de germanske stammene som levde nord for imperiet som kj rlig gambling sa mye at da mennene mistet alt annet, ville de gamble seg i slaveri i hap om a vinne tilbake sine tapt formuer. Historikere argumenterer over hvor sant Tacitus & # 8217; konto var, men det illustrerer det verste potensielle resultatet fra gambling.

Historikere l rer oss at gamle kjopere oppfant forsikring ved a lovende a bidra til a erstatte hverandres tap pa sjo pa grunn av storm eller piratkopiering. Alle handlerne gjorde det samme forpliktelse, slik at hvis en av gruppene mistet et skip eller handelsvarer, ville de andre erstatte tapet. Pa den maten jobbet de sammen for a fa en felles suksess.

Ordforsikringen er hentet fra et eldre ord, forsikring, som var et lofte eller et lofte eller en garanti som ble gjort under hoytidelig ed. Ledere ga forsikring om deres gode vilje og fredelige intensjoner til hverandre i den antikke verden, ofte ved a gi opp gisler til hverandre. Ved a risikere tap av livet til kj re, ville lederne, det var hapet, v re mer apne for fredelige losninger pa konflikter mellom grupper.

Kjopmenn tilpasset ordforsikringen til sine egne behov, da de ga forsikringer til hverandre om at de ville bidra til a erstatte tap nar behovet oppstod. Fra disse uformelle forsikringene kom det moderne systemet og ordforsikringen.

Hvordan er Gambling forskjellig fra forsikring? Den enkle forklaringen.

Gambling setter med vilje opp en innsats som gambleren er villig til a tape.

Forsikring samler inn betalinger mot erstatning, reparasjon eller gjenvinning av eiendom som en eier ikke vil miste.

Gambling er den forsettlige og forsettlige eksponeringen av ens egen eller eiendeler for risikoen for tap.

Forsikring er den kollektive hensikten a beskytte konsernmedlemmer mot eksponering for risiko for tap gjennom ulykke, tyveri, sykdom eller dod.

Med andre ord gar gambling inn i risiko og potensielt tap i hap om a fa noe, mens forsikring soker a unnga eller minimere tap fordi det ikke er noen gevinst a risikere tapet.

Categories: articles


Greeting! Want to play in the most popular casino? We prepare it for you. Click here now!