Betting kan forstas som a risikere penger pa utfallet av en hvilken som helst usikker begivenhet. For eksempel satser folk pa sportsbegivenheter som cricket-kamper, som ikke er lovlige i India. Folk satser sine penger pa et bestemt lag for a vinne kampen som vil hjelpe dem med a tjene penger pa folk som mistet innsatsen. Dette forer ofte til at folk mister mye penger og aldri blir i stand til a tjene det tilbake. Folk blir fanget i den onde syklusen som de ikke klarer a forsta nar de skal slutte. Dette kan hores ut som en darlig felle, men det er ikke sa lenge spillerne vet hvordan de skal spille det talmodigt, trygt og smart.

India er det frie landet, og derfor far folk lov til a holde forskjellige perspektiver og synspunkter. Hvis det blir lovfestet pa usikre hendelser, vil folk ikke bare ha frihet til a ha en mening, men ogsa friheten til a velge om de onsker a delta i en slik aktivitet eller ikke.

Ifolge en rapport fra The Federation of Indian Chamber and Commerce and Industry (FICCI), har det indiske gamblingmarkedet blitt dimensjonert pa Rs. 3 Lakh Crore arlig. Hvis regjeringen legaliserer det og palegger ca. 20% skatt pa det samme, kan regjeringen enkelt sikre Rs. 12.000 til Rs. 19.000 crores inn i statskassen. Den ekstra kontanter kan virkelig oke okonomien i landet, og ekstra penger i regjeringens hender kan brukes til a eliminere fattigdom og jobbsetting (dersom den dypt forankrede korrupsjonen gjor det mulig).

I India er det sikkert a satse pa bestemte ting som inkluderer spill pa hesteveddelop eller lotteri osv. Sporsmalet som ofte oppstar, bor betting pa alle sportsbegivenheter og andre usikre hendelser legitimeres i India? Svaret er ganske enkelt. Svaret er a vedta en midtvei i stedet for en rett ja eller nei til sporsmalet. Ved a legalisere innsats, men ogsa a etablere byraer pa forskjellige nivaer og etablere lover for a regulere aktiviteten til a satse i en grad. Ogsa, Hoyesterett ble nylig funnet med tanke pa legalisering av spill i sportsbegivenhet.

Hvorfor betting bor legaliseres.

Omdommet til ordet betting er ikke hva det skal v re. Her er en liste over grunner som forklarer hvorfor legalisering av spill er et godt trekk –

Hvis spill blir en juridisk aktivitet, vil regjeringen kunne palegge skatt pa aktiviteten. Okt skatt betyr en okt inntekterstrom i statens treasury som kan benyttes til vekst og utvikling av nasjonen. Den rikdom som akkumuleres kan brukes til velferd for de fattige og de trengende. Ordet gambling, nar det brukes, har en nedsettende tone knyttet til den. Vanligvis, pa grunn av etikk, moral og religion, tegner vi vare vurderinger og beslutninger fra. Men det ma ikke v re slik. En aktivitet som kan bidra til at landet vokser, bor ikke ha en nedsettende tone knyttet til den. Det er det moralske og etiske perspektivet som hindrer landene som India til a legalisere spill. Det er folkene som ikke klarer a forsta nar de skal slutte og ga hjem. Som nevnt ovenfor er indisk gambling markedet stort, og det ville derfor v re sv rt vanskelig a fullstendig rote det ut. Selv om det er en ulovlig aktivitet som ikke stopper lovbrytere fra a v re en del av det store gamblingmarkedet. Sa nar du ikke kan sla ut fienden, er det best a gjore det, og bruke det til din egen fordel. Det er sa mange aktiviteter som er lovlige, for eksempel ved a satse pa hesteveddelop, hvorfor satser pa cricket er ulovlig? I aksjemarkeder er enkeltpersoner utsatt for risiko, inkludert stort okonomisk tap, fortsatt investerer i aksjemarkeder er en juridisk aktivitet. Er det ordet «investering» som gjor hele forskjellen? Videre er spill pa kasinoer ogsa lovlig pa kasinoer som er tillatt av folgende tre stater-Goa, Sikkim og Daman. Er ikke dette motstridende? Vel, det er mange flere lover i India som vil gi deg sjokk. Land trenger ikke a ga for et uregulert system for gamblingaktivitet. Strenge lover og byraer kan etableres for a overvake, regulere aktivitetene og straffe lovovertredere. Det er ikke darlig som det bare er en person som forsoker a forutsi resultatet uten a pavirke hendelsen pa noen mate. Det kan ogsa redusere tilfeller av matchfesting og spillere som aksepterer bestikkelser fra bookies.

Hvordan regulere aktiviteten til spill.

For a regulere spill ma et sett av lover etableres som indikerer pa hvilke omrader at spill skal legitimeres. Deretter ma byraer etableres pa statlig og nasjonalt niva som vil sikre at lovene blir effektivt implementert og at gjerningsmennene straks straffes. En ovre grense kan ogsa settes for spillaktiviteter utover hvilke bookies vil bli straffet i samsvar med straffen i loven.

Betting er ikke en aktivitet som ma sees ned av folket. Bookierne kan lett bidra til okonomien uten a skade seg selv og deres familier hvis de forstar sine grenser.

Fra na av er det en ulovlig aktivitet i India som kan tiltrekke seg fin og fengsel. Men hvis du har en sporring, og internett ikke klarer a gi et bestemt svar til det, spor du bare et sporsmal og fa svar fra topp juridiske eksperter.

Vil du dele en historie? Skriv til oss: [email protected],

Siste nyheter og oppdateringer rett inn i innboksen din. Abonner na!

Categories: articles


Greeting! Want to play in the most popular casino? We prepare it for you. Click here now!